Teamwerk participatie diensten header heftruck

Social Return werkwijze van Teamwerk

Iedereen heeft talent. En met de juiste begeleiding, kan iedereen een bijdrage leveren.

Het inzetten van de juiste kandidaten, het zorgen voor een goede match en met focus op duurzame inzet is voor werkgevers een hele uitdaging. Onze werkwijze is dan ook gericht op de uitvoering van dit proces zodat jij als werkgever kunt profiteren van de vele voordelen die Social Return biedt. Onze participatiediensten zijn daarin uniek en gericht op een goede match met duurzame inzet. Daarbij kijken we naar jouw unieke bedrijf en de doelstellingen die jij als werkgever wilt behalen.

Interesse? Neem contact op

 

Teamwerk als unieke participatiedienst

Onze werkwijze is uniek: de juiste match maken, kandidaten duurzaam inzetten en begeleiden naar een succesvolle samenwerking. We gaan stapsgewijs te werk. Jij betaalt alleen de kandidaten, wij zorgen voor de juiste match!

Plan van aanpak

Samen stellen we een document op waarin we de aanpak vastleggen. Hier kun je als werkgever zelf kiezen voor een samenwerkingsvariant.

Opstellen van profielen

We bespreken wat je zoekt in een kandidaat en stellen daarbij profielen op.

W&S

Wij nemen de werving en selectie van je over en gaan op zoek naar de perfecte match.

Matching

We stellen de kandidaten aan je voor en maken de juiste match.

Start kandidaat

De match is gevonden en de kandidaat start de werkzaamheden. Teamwerk is daarbij nauw betrokken middels passende begeleiding door een ervaren jobcoach.

Ondersteuning van jobcoach

We bieden ondersteuning waar nodig door jobcoaches in te zetten. Zo maken we van een match met een kandidaat een duurzame samenwerking.

Monitoring

Tijdens het proces houden we contact en letten we op of de vastgestelde doelen gehaald worden.

Verantwoordingsadministratie

We bieden ondersteuning bij de administratie die bij Social Return komt kijken zoals hulp bij WIZZR. Je krijgt een kwartaalrapportage waarin we alle cijfers benoemen.

Kiezen voor een samenwerkingsvariant

We bieden drie verschillende samenwerkingsvarianten. Als werkgever kun je kiezen wat het beste bij jou past. Teamwerk adviseert je graag over de beste optie.

Variant 1 – Inzet op de in aanbesteding gegunde opdracht

De personeelsleden worden geplaatst in het kader van de participatiewet en voldoen allemaal aan de SROI-eisen. Deze samenwerkingsvariant is met name haalbaar wanneer de vanuit aanbesteding gegunde werkzaamheden van eenvoudige aard zijn, bijvoorbeeld schoonmaakwerk of het bedienen en onderhouden van koffiemachines.

We werken hier samen om te zorgen dat kandidaten relevante werkervaring op doen. Deze kandidaten worden in dienst genomen door Teamwerk.

Variant 2 – Buiten de opdracht en binnen de organisatie

Teamwerk stelt personeel beschikbaar voor werkzaamheden op een andere locatie, bijvoorbeeld het hoofdkantoor. Deze variant is passend bij werkzaamheden die buiten de scope van de via aanbesteding gegunde opdracht vallen, maar wel binnen de organisatie worden ingevuld. Denk aan een bedrijfsrestaurant, facilitaire dienst of schoonmaak- en onderhoudsdiensten.

Ook bij deze variant worden kandidaten in dienst genomen door Teamwerk.

Variant 3 – Buiten de opdracht en buiten de organisatie

Deze variant gaat om inzet buiten de in aanbesteding gegunde opdracht en buiten de eigen organisatie. De kandidaten doen relevante betaalde werkervaring op waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind. Het doel is om kandidaten voor onbepaalde tijd te plaatsen en niet alleen voor deze opdracht. Op deze manier bied je als werkgever via Teamwerk de mogelijkheid aan om deze kandidaten structureel te laten uitstromen naar een betaalde baan: duurzame uitstroom en daarmee de hoogste sociale impact.

Bij deze variant gaat Teamwerk op zoek naar geschikte werkplekken om binnen de eigen leerwerkplekken kandidaten relevante werkervaring op te laten doen. De kandidaten komen direct in loondienst van Teamwerk. Door de juiste begeleiding door een jobcoach van Teamwerk wordt de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner en plaatsing in het reguliere bedrijfsleven haalbaar.

Begeleiding vanuit Teamwerk

Onze jobcoaches bieden passende begeleiding voor kandidaten. De jobcoach ondersteunt niet alleen bij het zoeken naar een geschikte baan, maar helpt je ook op de werkplek zelf. Dit kan bijvoorbeeld zijn door samen te oefenen met werkzaamheden of door tips te geven over hoe je met collega's kunt omgaan. De jobcoach zorgt ervoor dat de kandidaat zijn of haar werk goed kan doen en zich prettig voelt op de werkplek zodat er een duurzame werkrelatie ontstaat. Het doel is om uiteindelijk zelfstandig te werken.

Teamwerk kandidaat aan de slag bij More Storage

Voor welke doelgroepen geldt Social Return?

We focussen op diverse doelgroepen die vallen onder de SROI-eisen.

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen
 • Schoolverlaters
 • Participanten van de oude Wajong
 • Participanten die via de Praktijkroute in het doelgroepenregister instromen
 • Participanten met een ziekte of handicap
 • WW-kandidaten
 • WIA/WAO kandidaten
 • Kandidaten met een WSW-indicatie
 • Werklozen zonder uitkering (NUGGERS)
 • Leerlingen BOL leerwerkplek/stage
 • Leerlingen BBL-werkplek